Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 – 2020
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Prezentare generală a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013

Obiectivul global al POAT 2007-2013 este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi de a contribui la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor structurale în România.

POAT 2007-2013 este un program cu cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă în perioada februarie 2008 - iunie 2015. 

 

Pentru depunerea cererilor de finantare, va rugam sa consultati Ghidul Solicitantului si sa accesati MySMIS la adresa https://www.mysmis.ro.

 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

Obiectivul global al POAT 2014-2020 este de a asigura capacitatea şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional Infrastructură Mare şi a Programului Operaţional Competitivitate.

POAT a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 18.12.2014. Documente relevante se găsesc la secţiunea POAT.

 

mai mult

Stiri  Ştiri
30.03.2015
Ghidul solicitantului pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, lansat în consultare publică
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 - 2020), supune consultării publice proiectul Ghidului Solicitantului pentru perioada 2014 - 2020. Documentul prezintă cerințele și modalitatea de accesare a finanțărilor europene de către potențialii solicitanți, reprezentând un îndrumar complet pentru procesul de redactare și depunere a proiectelor. Ministerul Fondurilor mizează pe sugestiile primite de la potențialii beneficiari în perioada de consultare publică, pentru îmbunătățirea acestui document. Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propunerile, sugestiile și comentariile potențialilor solicitanți, până la data de 9 aprilie 2015, inclusiv, la următoarea adresă de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro.
mai mult
02.02.2015
Modificarea formatului cererii de rambursare
Incepand cu 30 ianuarie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica a modificat formatul standard al cererii de rambursare ce va fi utilizat de beneficiarii proiectelor finantate din POAT. Noul format poate fi accesat la sectiunea Ghidul Beneficiarului, Anexa 6 Cererea de rambursare.
mai mult
20.08.2014
Proiectul Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR s-a finalizat
La data de 31.05.2014 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin in continuare pentru actualizarea informatiilor in SMIS-CSNR”, cod SMIS 41416 cofinantat din FEDR prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, axa prioritara 2 „Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei”, domeniul major de interventie 2.2 „Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de coordonatori”.
mai mult
Arhivă
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact